𝐋𝐀𝐍𝐆𝐁𝐈𝐀𝐍𝐆 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐋 - 𝐂𝐇Ạ𝐘 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐋 𝐓𝐑Ồ𝐍𝐆 𝐌𝐀𝐈 𝐀𝐍𝐇 ĐÀ𝐎 ----- Cùng nhìn lại ngày thứ bảy "huyền thoại" khi chúng ta đã vượt qua những chặng đường khó khăn để cùng nhau lên đỉnh, cùng nhau trồng cây Mai Anh Đào để bảo vệ môi trường thành phố Đà Lạt ngày một trong lành hơn. ...
by toucan