Ngân hàng Vietcombank Lâm Đồng có tổng cộng 7 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 4 quận huyện của Tỉnh Lâm Đồng.

Các chi nhánh và PGD của Ngân hàng VCB tại Lâm Đồng tập trung chủ yếu ở Thành Phố Đà Lạt có 3 địa điểm…

by Quynh-Anh